T(räum)en
Was ich in deinen Träumen suche?
Ich suche nichts.
Ich räume auf.

Blixa Bargeld, Grundstück


Praca jest efektem półrocznej obecności w przestrzeni starej rzeźni i konfrontacją z prywatnym wstrząsem. W ciągu tego czasu, przestrzeń nieustannie się zmieniała, zaś ślady tych zmian, zostały skrupulatnie zapisywane w formie tworzących się cieni, za pomocą kurzu zastanego w przestrzeni. T(räum)en stanowi próbę powrotu do równowagi poprzez porządkowanie i redukcję, a także przyjrzenia się mechanizmom poczucia kontroli i odpuszczania na drodze powrotnej do własnego, utraconego raju.

T(räum)en, instalacja site specific, rysunek kurzem zastanym w przestrzeni, książka 30x35cm, 30 stron, stara rzeźnia, Poznań 2015