lorem ipsum

 

Wizualna reprezentacja tekstu jest przeważnie pierwszą myślą jaka nasuwa się po usłyszeniu tytułowego lorem ipsum. W tym jednak przypadku pozorna nieobecność sensu skontrastowna została z pierwotnym znaczeniem tekstu Cycerona. „Nie ma zatem takiego człowieka, który kocha cierpienie samo w sobie (…)”. Wypisywane kredą na podłodze słowa stają się obrazem, by za chwile wraz z obecnością odbiorców rozetrzeć się w pył i opuścić miejsce na podeszwach butów gości. Praca może być odczytywana stricte wizualnie, jako ogród japoński zbudowany na wizualnej stronie tekstu. Może jednak dopełniać jego sens i podkreślać wydźwięk jego budowy. Nie chodzi przecież tylko o to, co jest dostrzegalne ale o specyficzną pustkę pomiędzy widocznymi elementami, które stanowią kwintesencję ogrodu. Przenika się w niej wizualność i to, co ukryte pod nią.

 

Lorem ipsum, instalacja site specific, papier, kreda, Poznań 2016