czułość, czyli ziarno

Szum cyfrowy, ziarno będące wynikiem wysokiej czułości,staje się odniesieniem wobec odrodzenia. Ciemność w wielu kulturach rozumiana jako prapoczątek, rozwarstwia się dzięki obecności światła. Jak kiełkujące nasiono, wyłaniające się z mroku ziemi.

By móc zajrzeć w mrok potrzeba dużej czułości.

Czeluść, jest bezdenną substancją bez oparcia. Dostrzegając szum, materializuję napierającą zewsząd ciemność.

Czerń rozumiana tu jako zablokowane w mroku informacje, ustępując w szum otwiera się na ich nadmiar. Sadząc srebrne ziarna obrazu, wybieram to, co warte zobaczenia. 

Ins Schwarze treffen – trafić w czerń, to w języku niemieckim, trafić w dziesiątkę. Oznacza wygraną, punktu szczytu, który coraz szerszymi okręgami prowadzi do światła. Czerń, staje się punktem dojścia do perfekcji. To od skoncentrowanej ciemności, wszystko się zaczyna. By jednak z niej wyjść potrzeba dużo ruchu z jej wnętrza.

Czułość, czyli ziarno, instalacja, Miejsce X, Opole 2023.