rysunki performatywne


Rysunki zlokalizowane zostały w symbolicznej przestrzeni dopełnienia, przyczynowo-skutkowego ruchu materii. Węgiel wchodzi w relację ze światłem, by warstwy obrazu przenikając się ukazywały stwarzanie i zanikanie. Kształt rysunku, wykorzystujący zajmowaną przestrzeń rotundy nawiązuje do kaligraficznego kreślenia enso – japońskiego okręgu, na podstawie którego można mieć wgląd we wnętrze rysującego. Bycie w środku enso, to bycie w oku cyklonu. Jest oglądaniem dziejącej się burzy entropii, ze spokojnego pustego pola.


Rysunki performatywne, instalacja, rysunek węglem, blachy aluminiowe, Galeria Rotunda, Poznań 2017