granice

Praca jest próbą przyjrzenia się sztucznie stwarzanym, umownym i symbolicznym granicom. To, co stanowi oczywistą percepcyjnie barierę ludzką, często stanowi niedostrzegalny problem w świecie innych istot. Refleksja na temat percepcji, przenosi się także na wymiar symbolicznego prawa własności, wydzielania i grodzenia przestrzeni, która zaczyna funkcjonować odtąd jako „teren prywatny”, ale przede wszystkim – zderzania się z barierami, dzieląc użytkowników przestrzeni. Transparentna granica, to nadal granica.

Instalację malarską uzupełnia badanie przestrzeni za pomocą echolokacji. Zestaw dźwięków, osadza nas w zajmowanej przestrzeni, w której zmysł wzroku staje się niewystarczający.

Granice, akryl na ścianie, dźwięk (pętla), Poznań 2016